Sprawdzanie na podstawie SPISU WYBORCÓW z dnia 2020-06-16.
Jeśli po tym terminie Zmieniłeś adres zameldowania, Dopisałeś się do rejestru wyborców pod innym adresem lub Pobrałeś zaświadczenie o prawie do głosowania, to podana tutaj informacja może nie być aktualna.
Skontaktuj się osobiście z Wydziałem Obsługi Mieszkańców.
Jeżeli nie może odnaleźć swoich danych w spisie, skontaktuj się z nami w godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem 603 605 579.

Sprawdź obecność na liście wyborców