Sprawdzanie działa na podstawie SPISU WYBORCÓW z dnia 2019-10-03.
Jeśli po tym terminie Zmieniłeś adres zameldowania, Dopisałeś się do rejestru wyborców pod innym adresem lub Pobrałeś zaświadczenie o prawie do głosowania, to podana tutaj informacja może nie być aktualna.
Skontaktuj się osobiście z Wydziałem Obsługi Mieszkańców.

Sprawdź obecność na liście wyborców